Гасіння пожеж конструкцій

Співробітник пожежної охорони І/ІІ (240 годин)

Цей курс являє собою другий рівень сертифікації, заснованої на визнаних стандартах, і призначається для співробітників пожежної охорони. Матеріали курсу містять додаткову інформацію з тем, що увійшли до складу програми «Співробітник пожежної охорони І». Після закінчення курсу його учасники зможуть пройти тестування й одержати сертифікат «Співробітник пожежної охорони ІІ», що відповідає вимогам стандарту NFPA 1001 у редакції від 2008 р.

Курс «Співробітник пожежної охорони ІІ» охоплює такі теми:
«Системи керівництва аварійно-рятувальними роботами», «Перевірка навичок відповідно до кваліфікаційного рівня «Співробітник пожежної охорони І»», «Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства», «Основи безпеки життєдіяльності й навички пожежогасіння ІІ», «Навички порятунку» (раніше – «Вступ до курсу з рятувальних операцій на промислових об’єктах»), «Нагляд і профілактика інцидентів/пропаганда й агітація серед населення», «Порятунок потерпілих у ДТП», «Установлення причини пожежі», «Розпізнавання ознак об’ємного поширення пожежі». Учасники, що успішно закінчили курс навчання, одержують сертифікати «Співробітник пожежної охорони І/ІІ» відповідно до стандартів NFPA або IFSAC.

Інспектор пожежної служби І/ІІ (40 годин кожний)

Мета курсу «Інспектор пожежної служби І» полягає в наданні молодшому персоналу пожежних команд початкових знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків інспектора пожежної служби. Кандидати на посаду інспектора пожежної служби І класу повинні продемонструвати знання й навички, необхідні для безпечної й ефективної роботи як повноцінного члена пожежної команди. Діючи у небезпечних ситуаціях, інспектор пожежної служби І класу безпосередньо підкоряється начальникові пожежної команди й керує групою.

Мета курсу «Інспектор пожежної служби ІІ» (40 годин) полягає в підвищенні кваліфікації молодшого персоналу пожежних команд шляхом надання знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків інспектора пожежної служби. Кандидати на посаду інспектора пожежної служби ІІ класу повинні продемонструвати рівень знань і навичок, достатній для дій під загальним наглядом. Співробітник, який пройшов підготовку в рамках курсу «Інспектор пожежної служби ІІ», здатний безпечно й ефективно діяти як член пожежної команди, що складається зі співробітників із таким же або нижчим рівнем підготовки, і виконувати послідовні завдання.

Інспектор пожежної служби ІІІ (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Курс розрахований на старших інспекторів, які готові до переведення на вищі керівні посади у своєму департаменті. До програми курсу входять теми, що охоплюють питання керування й адміністрування, вивчивши які, співробітник зможе на базовому рівні оцінювати взаємини в колективі й відігравати більш активну роль у своєму департаменті. Навчання в рамках цього курсу здійснюється методом проектів.

Інспектор пожежної служби ІV (40 годин)

Учасники цього навчального курсу можуть одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Цей курс триває 40 годин і відповідає рівню виконавчого керівництва. Структура курсу відповідає вимогам Розділу 7 стандарту NFPA 1021. Основна увага в рамках курсу «Інспектор пожежної служби ІV» приділяється питанням керування службою пожежної охорони, керування персоналом, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участю декількох служб одночасно. Крім того, вивчаються питання горизонтальної/вертикальної взаємодії й керування ризиками. З метою закріплення знань, отриманих у ході теоретичних лекцій, передбачене проведення групових інтерактивних занять.
Contact us about Гасіння пожеж конструкцій:

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×