Медична допомога, перша допомога / серцево-легенева реанімація й базовий курс підготовки молодших фахівців з надання першої медичної допомоги

Молодший фахівець із надання першої медичної допомоги — базовий рівень (175–190 годин)

Вступний курс орієнтований на молодших фахівців із медичної допомоги (EMT-B) і містить такі теми: надання невідкладної допомоги, контролювання самопочуття, юридичні й етичні питання діяльності медика, людське тіло, основні показники життєдіяльності, збір даних медичного анамнезу за методикою SAMPLE, професійні методи реанімації (штучне дихання і непрямий масаж серця), відновлення прохідності дихальних шляхів і огляд місця події. Крім того, учасники вивчать порядок первинної оцінки стану, збору конкретних даних анамнезу хворих і травмованих пацієнтів, докладного медичного огляду і огляду конкретної частини тіла. Курс для фахівців базового рівня також передбачає вивчення основ фармакології й невідкладних станів, пов’язаних із порушеннями дихальної системи, серцево-судинними захворюваннями й цукровим діабетом. Учасники курсу також вивчать новітні методики застосування зовнішніх дефібриляторів. Крім того, учні пройдуть практику у бригаді швидкої медичної допомоги та відпрацюють певну кількість годин у лікарнях, спостерігаючи за хворими.

Цей цікавий і водночас складний курс включає теоретичні лекції, а також демонстрацію й відпрацьовування досліджуваних питань на практиці. Крім того, програма передбачає завдання для читання й онлайн-тренінги. Для допуску до заключного письмового іспиту Медичної академії Коннектикуту (Connecticut Medical Training Academy) кандидати на звання молодших фахівців з надання першої медичної допомоги (EMT-B) повинні мати середній бал не нижче 75 %. Кандидати, які успішно здали письмовий іспит, повинні будуть успішно пройти оцінку на станції оцінювання практичних навичок Медичної академії Коннектикуту. Кандидати, які успішно здали обидва тести, будуть допущені до практичного й письмового іспитів для внесення до Національного реєстру молодших фахівців з надання першої медичної допомоги. Кандидати повинні будуть продемонструвати достатній рівень практичних навичок і знань, оцінювання проводитиметься у ході програми. Аби успішно закінчити курс, кожний кандидат повинен упродовж нього діагностувати не менш 10 реальних пацієнтів.

Перша допомога, штучне дихання й непрямий масаж серця (Американська асоціація серця) (8 годин)

За допомогою цього курсу особи, навчені наданню першої допомоги, зможуть удосконалити свої навички. Курс рекомендований для фахівців із надання першої допомоги, що працюють у промисловій сфері й мають доступ до дефібрилятора. Делегати, які пройшли підготовку за цим профілем, вивчать значення відновлення серцево-легеневої діяльності й автоматичної зовнішньої дефібриляції в комплексі методів реанімації. На думку Ради реанімації, теми цього курсу мають найважливіше значення для організації ефективного, безпечного та швидкого відновлення серцево-легеневої діяльності, а також автоматичної зовнішньої дефібриляції.

*Усі перераховані вище курси передбачають мінімальну тривалість участі.
Contact us about Медична допомога, перша допомога / серцево-легенева реанімація й базовий курс підготовки молодших фахівців з надання першої медичної допомоги:

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×