Курсы подготовки по стандартам NFPA

NFPA 1. Правила й норми попередження пожеж
Вимоги охоплюють повний перелік питань, пов’язаних із протипожежною безпекою й забезпеченням безпеки людей, – від систем і встаткування протипожежного захисту й забезпечення безпеки людей у нових і існуючих будівлях до небезпечних матеріалів, легкозаймистих і вибухонебезпечних рідин і зріджених газів
NFPA 10. Стандарт для портативних вогнегасних приладів
Критерії охоплюють установки із класом небезпеки A, B, C, D і K, а також порядок вибору, перевірки, технічного обслуговування, перезарядження й випробувань переносних засобів пожежогасіння. Включає перелік застарілих моделей вогнегасників, які повинні бути виведені з експлуатації.
NFPA 12. Стандарт для систем вуглекислотного пожежогасіння
Цей стандарт містить мінімальні вимоги до систем вуглекислотного пожежогасіння. 1.1.2 Цей стандарт включає тільки основні вимоги, що дозволяють професіоналам у цій сфері забезпечити працездатність таких систем. A.1.1 Вимоги до переносного встаткування для вуглекислотного пожежогасіння містяться в стандарті NFPA 10.
NFPA 13. Налаштування спринклерних систем пожежної безпеки
Стандарт містить вичерпний перелік вимог до влаштування спринклерних систем, порядку монтажу й приймально-здавальних випробувань, улаштування каркасів і системи розкосів, прокладання підземних трубопроводів і забезпечення сейсмічного захисту відповідно до вимог стандарту SEI/ASCE 7. Крім того, стандарт NFPA 13 включає вимоги до порядку облаштованості спеціальних сховищ.
NFPA 14. Пожежні стояки й рукава. Вимоги до налаштування
Положення стандарту охоплюють усі компоненти й комплектуючі системи, включаючи трубопроводи, фітинги, засувки, регулятори тиску, а також вимоги до системи, порядку монтажу, конструкції, планів і розрахунків, подачі води й порядку приймання системи.
NFPA 20. Налаштування стаціонарних насосів для протипожежного захисту
Критерії охоплюють повний перелік питань і діють відносно всіх типів насосів, включаючи насоси для висотних будівель, відцентрові насоси, вертикальні турбонасоси й поршневі насоси.
NFPA 72. Національний кодекс пожежної сигналізації
Правила охоплюють вимоги до застосування, установки, розміщення, робочих характеристик, перевірки, випробувань і технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, центральних пультів сигналізації, систем оповіщення про надзвичайні ситуації, устаткування систем пожежної сигналізації, систем екстреного зв’язку (СЕЗ) і їх компонентів.
NFPA 96. Управління системами вентиляції й протипожежного захисту на підприємствах громадського харчування
Положення стандарту охоплюють вимоги до конструкції, установки, експлуатації, а також порядку перевірки, випробувань і технічного обслуговування всього асортименту устаткування для готування їжі, витяжних шаф, пристроїв для видалення жиру, систем витяжної вентиляції, вентиляторів, систем придушення пожежі й мінімальної відстані до горючих матеріалів.
NFPA 101. Кодекс безпеки®
Містить положення, що поширюються на приміщення всіх типів, у тому числі вимоги до порядку евакуації, функцій систем протипожежного захисту, спринклерних систем, аварійного освітлення, димових бар’єрів і порядку захисту від особливих факторів небезпеки.
NFPA 2001. Стандарт для установок пожежогасіння на базі чистих вогнегасних складів
Цей стандарт містить мінімальні вимоги до об’ємного гасіння за допомогою чистих вогнегасних складів і їх локального застосування. Він не охоплює системи пожежогасіння, у яких за основну вогнегасну речовину використовується вуглекислота або вода. Вимоги до таких систем містяться в інших документах NFPA.
Комітет дипломованих фахівців із протипожежної безпеки

Комітет дипломованих фахівців із протипожежної безпеки (Certified Fire Protection Specialist Board, CFPS) був заснований 1971 року з метою документального підтвердження рівня кваліфікації працівників сфери протипожежного захисту, безпеки й запобігання пожежам. Після об'єднання комітету CFPS із Національною асоціацією протипожежного захисту, яке відбулося 1998 року, обидва органи спільно керують цією авторитетною програмою сертифікації.

Сертифікати комітету CFPS, які в усьому світі вважаються серйозним досягненням у сфері протипожежної безпеки, уже одержали понад 2 тис. фахівців. До складу цієї групи професіоналів увійшли фахівці з управління ризиками, фахівці з управління збитком, інструктори пожежної служби, начальники пожежних команд, пожежні інспектори, фахівці з техніки безпеки, консультанти з протипожежного захисту, проектувальники, фахівці з контролю за дотриманням стандартів, фахівці із запобігання збиткам, що управляють об'єктами комерційної нерухомості й інші фахівці, які відповідальні за питання пожежної безпеки, протипожежного захисту, технології запобігання й придушення пожеж.

*Усі перераховані вище курси передбачають мінімальну тривалість участі.
Contact us about Курсы подготовки по стандартам NFPA:

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×