Пожежний інспектор і інструктор пожежної служби

Інструктор пожежної служби І (40 годин)

Курс розрахований на інспекторів пожежної і аварійно-рятувальної служб, що обіймають посади початкового рівня. Цей курс відповідає вимогам до рівня підготовки, передбаченим Розділом 4 стандарту NFPA 1041. До цільової аудиторії цього курсу належать співробітники міністерства оборони, промислових пожежних команд, комітету цивільної оборони й персонал органів місцевого самоврядування. Курс «Інструктор пожежної служби І» дозволяє одержати сертифікат NFPA або IFSAC.

Фахівець із інформації й безпеки І/ІІ (40 годин)

Курс « Фахівець із інформації і суспільної безпеки» фактично складається із двох курсів, які проводяться послідовно. У сукупності ці два курси дозволяють одержати навички збору, аналізу, поширення й передачі інформації й ресурсів для виконання заявок на роботи. Успішне завершення цього курсу дозволить учасникам одержати навички, що відповідають вимогам до рівня кваліфікації фахівця з інформації й суспільної безпеки (стандарт NFPA 1061 «Рівень кваліфікації фахівця з інформації й публічної безпеки» І й ІІ, Розділ 4 і 5).

Пожежний дізнавач (40 годин)

Програма цього курсу спрямована на вдосконалення навичок пожежних дізнавачів щодо пошуку й визначення причини пожежі. Перелік тем містить оцінку динаміки поширення пожежі, етичні норми, якими повинен керуватися дізнавач, джерела загоряння, оцінку площі поширення пожежі, а також відновлення обставин пожежі. З-поміж спеціальних тем такі: розслідування пожеж електроустаткування, походження лісових пожеж, автомобільних пожеж, пожеж у пересувних будинках-фургонах, житлових напівпричепах, на катерах і суднах. У додаткових темах особлива увага приділяється документуванню місця пожежі й вивченню систем пожежогасіння/сигналізації.

Пожежний інспектор, серія І і ІІ (80 годин)

Учасники зможуть удосконалити знання й навички щодо здійснення пожежного нагляду, оцінки пожежного ризику й підготовки рекомендацій щодо зниження небезпеки виникнення пожеж у будівлях. Для оцінки ризику й підготовки рекомендацій учасники будуть використовувати відповідні положення законодавства, нормативно-правові акти, стандарти й відповідні дані. Цей курс відповідає вимогам стандарту 1031 Національної асоціації протипожежного захисту (NFPA).

Пожежний інспектор ІІІ (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Завдяки цьому курсу учасники зможуть докладно вивчити необхідні навички й обов’язки, покладені на пожежного інспектора ІІІ класу. Пожежний інспектор ІІІ класу – співробітник із найвищим, третім рівнем кваліфікації, рівень підготовки якого відповідає вимогам, викладеним у стандарті NFPA 1031 «Рівень кваліфікації пожежного інспектора й експерта з пожежної безпеки» у редакції від 2003 р. Пожежний інспектор ІІІ класу займається всіма видами пожежного нагляду, виконує обов’язки експерта з пожежної безпеки й займається вирішенням складних питань у сфері дотримання вимог законодавства.

Пожежний інструктор, серія І, ІІ і III (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Цей курс розрахований на інструкторів, готових взяти на себе роль лідера й обійняти керівну посаду у своєму департаменті. До програми курсу увійшли теми, що охоплюють питання керування й нагляду, вивчивши які, співробітник зможе на базовому рівні оцінювати взаємини в колективі й відігравати більш активну роль у своєму департаменті. Якщо ви берете із собою ноутбук, на ньому повинні бути встановлені Microsoft Word і Powerpoint.

*Усі перераховані вище курси передбачають мінімальну тривалість участі.
Contact us about Пожежний інспектор і інструктор пожежної служби:

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×