Пожежний інспектор і інструктор пожежної служби

Інструктор пожежної служби І (40 годин)

Курс розрахований на інспекторів пожежної і аварійно-рятувальної служб, що обіймають посади початкового рівня. Цей курс відповідає вимогам до рівня підготовки, передбаченим Розділом 4 стандарту NFPA 1041. До цільової аудиторії цього курсу належать співробітники міністерства оборони, промислових пожежних команд, комітету цивільної оборони й персонал органів місцевого самоврядування. Курс «Інструктор пожежної служби І» дозволяє одержати сертифікат NFPA або IFSAC.

Фахівець із інформації й безпеки І/ІІ (40 годин)

Курс « Фахівець із інформації і суспільної безпеки» фактично складається із двох курсів, які проводяться послідовно. У сукупності ці два курси дозволяють одержати навички збору, аналізу, поширення й передачі інформації й ресурсів для виконання заявок на роботи. Успішне завершення цього курсу дозволить учасникам одержати навички, що відповідають вимогам до рівня кваліфікації фахівця з інформації й суспільної безпеки (стандарт NFPA 1061 «Рівень кваліфікації фахівця з інформації й публічної безпеки» І й ІІ, Розділ 4 і 5).

Пожежний дізнавач (40 годин)

Програма цього курсу спрямована на вдосконалення навичок пожежних дізнавачів щодо пошуку й визначення причини пожежі. Перелік тем містить оцінку динаміки поширення пожежі, етичні норми, якими повинен керуватися дізнавач, джерела загоряння, оцінку площі поширення пожежі, а також відновлення обставин пожежі. З-поміж спеціальних тем такі: розслідування пожеж електроустаткування, походження лісових пожеж, автомобільних пожеж, пожеж у пересувних будинках-фургонах, житлових напівпричепах, на катерах і суднах. У додаткових темах особлива увага приділяється документуванню місця пожежі й вивченню систем пожежогасіння/сигналізації.

Пожежний інспектор, серія І і ІІ (80 годин)

Учасники зможуть удосконалити знання й навички щодо здійснення пожежного нагляду, оцінки пожежного ризику й підготовки рекомендацій щодо зниження небезпеки виникнення пожеж у будівлях. Для оцінки ризику й підготовки рекомендацій учасники будуть використовувати відповідні положення законодавства, нормативно-правові акти, стандарти й відповідні дані. Цей курс відповідає вимогам стандарту 1031 Національної асоціації протипожежного захисту (NFPA).

Пожежний інспектор ІІІ (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Завдяки цьому курсу учасники зможуть докладно вивчити необхідні навички й обов’язки, покладені на пожежного інспектора ІІІ класу. Пожежний інспектор ІІІ класу – співробітник із найвищим, третім рівнем кваліфікації, рівень підготовки якого відповідає вимогам, викладеним у стандарті NFPA 1031 «Рівень кваліфікації пожежного інспектора й експерта з пожежної безпеки» у редакції від 2003 р. Пожежний інспектор ІІІ класу займається всіма видами пожежного нагляду, виконує обов’язки експерта з пожежної безпеки й займається вирішенням складних питань у сфері дотримання вимог законодавства.

Пожежний інструктор, серія І, ІІ і III (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Цей курс розрахований на інструкторів, готових взяти на себе роль лідера й обійняти керівну посаду у своєму департаменті. До програми курсу увійшли теми, що охоплюють питання керування й нагляду, вивчивши які, співробітник зможе на базовому рівні оцінювати взаємини в колективі й відігравати більш активну роль у своєму департаменті. Якщо ви берете із собою ноутбук, на ньому повинні бути встановлені Microsoft Word і Powerpoint.

*Усі перераховані вище курси передбачають мінімальну тривалість участі.
Contact us about Пожежний інспектор і інструктор пожежної служби:

Call us now for any assistance
Call us now for any assistance
This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×