Курсы подготовки по стандартам NFPA

NFPA 1. Правила й норми попередження пожеж
Вимоги охоплюють повний перелік питань, пов’язаних із протипожежною безпекою й забезпеченням безпеки людей, – від систем і встаткування протипожежного захисту й забезпечення безпеки людей у нових і існуючих будівлях до небезпечних матеріалів, легкозаймистих і вибухонебезпечних рідин і зріджених газів
NFPA 10. Стандарт для портативних вогнегасних приладів
Критерії охоплюють установки із класом небезпеки A, B, C, D і K, а також порядок вибору, перевірки, технічного обслуговування, перезарядження й випробувань переносних засобів пожежогасіння. Включає перелік застарілих моделей вогнегасників, які повинні бути виведені з експлуатації.
NFPA 12. Стандарт для систем вуглекислотного пожежогасіння
Цей стандарт містить мінімальні вимоги до систем вуглекислотного пожежогасіння. 1.1.2 Цей стандарт включає тільки основні вимоги, що дозволяють професіоналам у цій сфері забезпечити працездатність таких систем. A.1.1 Вимоги до переносного встаткування для вуглекислотного пожежогасіння містяться в стандарті NFPA 10.
NFPA 13. Налаштування спринклерних систем пожежної безпеки
Стандарт містить вичерпний перелік вимог до влаштування спринклерних систем, порядку монтажу й приймально-здавальних випробувань, улаштування каркасів і системи розкосів, прокладання підземних трубопроводів і забезпечення сейсмічного захисту відповідно до вимог стандарту SEI/ASCE 7. Крім того, стандарт NFPA 13 включає вимоги до порядку облаштованості спеціальних сховищ.
NFPA 14. Пожежні стояки й рукава. Вимоги до налаштування
Положення стандарту охоплюють усі компоненти й комплектуючі системи, включаючи трубопроводи, фітинги, засувки, регулятори тиску, а також вимоги до системи, порядку монтажу, конструкції, планів і розрахунків, подачі води й порядку приймання системи.
NFPA 20. Налаштування стаціонарних насосів для протипожежного захисту
Критерії охоплюють повний перелік питань і діють відносно всіх типів насосів, включаючи насоси для висотних будівель, відцентрові насоси, вертикальні турбонасоси й поршневі насоси.
NFPA 72. Національний кодекс пожежної сигналізації
Правила охоплюють вимоги до застосування, установки, розміщення, робочих характеристик, перевірки, випробувань і технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, центральних пультів сигналізації, систем оповіщення про надзвичайні ситуації, устаткування систем пожежної сигналізації, систем екстреного зв’язку (СЕЗ) і їх компонентів.
NFPA 96. Управління системами вентиляції й протипожежного захисту на підприємствах громадського харчування
Положення стандарту охоплюють вимоги до конструкції, установки, експлуатації, а також порядку перевірки, випробувань і технічного обслуговування всього асортименту устаткування для готування їжі, витяжних шаф, пристроїв для видалення жиру, систем витяжної вентиляції, вентиляторів, систем придушення пожежі й мінімальної відстані до горючих матеріалів.
NFPA 101. Кодекс безпеки®
Містить положення, що поширюються на приміщення всіх типів, у тому числі вимоги до порядку евакуації, функцій систем протипожежного захисту, спринклерних систем, аварійного освітлення, димових бар’єрів і порядку захисту від особливих факторів небезпеки.
NFPA 2001. Стандарт для установок пожежогасіння на базі чистих вогнегасних складів
Цей стандарт містить мінімальні вимоги до об’ємного гасіння за допомогою чистих вогнегасних складів і їх локального застосування. Він не охоплює системи пожежогасіння, у яких за основну вогнегасну речовину використовується вуглекислота або вода. Вимоги до таких систем містяться в інших документах NFPA.
Комітет дипломованих фахівців із протипожежної безпеки

Комітет дипломованих фахівців із протипожежної безпеки (Certified Fire Protection Specialist Board, CFPS) був заснований 1971 року з метою документального підтвердження рівня кваліфікації працівників сфери протипожежного захисту, безпеки й запобігання пожежам. Після об'єднання комітету CFPS із Національною асоціацією протипожежного захисту, яке відбулося 1998 року, обидва органи спільно керують цією авторитетною програмою сертифікації.

Сертифікати комітету CFPS, які в усьому світі вважаються серйозним досягненням у сфері протипожежної безпеки, уже одержали понад 2 тис. фахівців. До складу цієї групи професіоналів увійшли фахівці з управління ризиками, фахівці з управління збитком, інструктори пожежної служби, начальники пожежних команд, пожежні інспектори, фахівці з техніки безпеки, консультанти з протипожежного захисту, проектувальники, фахівці з контролю за дотриманням стандартів, фахівці із запобігання збиткам, що управляють об'єктами комерційної нерухомості й інші фахівці, які відповідальні за питання пожежної безпеки, протипожежного захисту, технології запобігання й придушення пожеж.

*Усі перераховані вище курси передбачають мінімальну тривалість участі.
Contact us about Курсы подготовки по стандартам NFPA:

Call us now for any assistance
Call us now for any assistance
This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×