Гасіння пожеж конструкцій

Співробітник пожежної охорони І/ІІ (240 годин)

Цей курс являє собою другий рівень сертифікації, заснованої на визнаних стандартах, і призначається для співробітників пожежної охорони. Матеріали курсу містять додаткову інформацію з тем, що увійшли до складу програми «Співробітник пожежної охорони І». Після закінчення курсу його учасники зможуть пройти тестування й одержати сертифікат «Співробітник пожежної охорони ІІ», що відповідає вимогам стандарту NFPA 1001 у редакції від 2008 р.

Курс «Співробітник пожежної охорони ІІ» охоплює такі теми:
«Системи керівництва аварійно-рятувальними роботами», «Перевірка навичок відповідно до кваліфікаційного рівня «Співробітник пожежної охорони І»», «Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства», «Основи безпеки життєдіяльності й навички пожежогасіння ІІ», «Навички порятунку» (раніше – «Вступ до курсу з рятувальних операцій на промислових об’єктах»), «Нагляд і профілактика інцидентів/пропаганда й агітація серед населення», «Порятунок потерпілих у ДТП», «Установлення причини пожежі», «Розпізнавання ознак об’ємного поширення пожежі». Учасники, що успішно закінчили курс навчання, одержують сертифікати «Співробітник пожежної охорони І/ІІ» відповідно до стандартів NFPA або IFSAC.

Інспектор пожежної служби І/ІІ (40 годин кожний)

Мета курсу «Інспектор пожежної служби І» полягає в наданні молодшому персоналу пожежних команд початкових знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків інспектора пожежної служби. Кандидати на посаду інспектора пожежної служби І класу повинні продемонструвати знання й навички, необхідні для безпечної й ефективної роботи як повноцінного члена пожежної команди. Діючи у небезпечних ситуаціях, інспектор пожежної служби І класу безпосередньо підкоряється начальникові пожежної команди й керує групою.

Мета курсу «Інспектор пожежної служби ІІ» (40 годин) полягає в підвищенні кваліфікації молодшого персоналу пожежних команд шляхом надання знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків інспектора пожежної служби. Кандидати на посаду інспектора пожежної служби ІІ класу повинні продемонструвати рівень знань і навичок, достатній для дій під загальним наглядом. Співробітник, який пройшов підготовку в рамках курсу «Інспектор пожежної служби ІІ», здатний безпечно й ефективно діяти як член пожежної команди, що складається зі співробітників із таким же або нижчим рівнем підготовки, і виконувати послідовні завдання.

Інспектор пожежної служби ІІІ (40 годин)

Цей навчальний курс дозволяє одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Курс розрахований на старших інспекторів, які готові до переведення на вищі керівні посади у своєму департаменті. До програми курсу входять теми, що охоплюють питання керування й адміністрування, вивчивши які, співробітник зможе на базовому рівні оцінювати взаємини в колективі й відігравати більш активну роль у своєму департаменті. Навчання в рамках цього курсу здійснюється методом проектів.

Інспектор пожежної служби ІV (40 годин)

Учасники цього навчального курсу можуть одержати сертифікат NFPA або «Pro-Board». Цей курс триває 40 годин і відповідає рівню виконавчого керівництва. Структура курсу відповідає вимогам Розділу 7 стандарту NFPA 1021. Основна увага в рамках курсу «Інспектор пожежної служби ІV» приділяється питанням керування службою пожежної охорони, керування персоналом, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участю декількох служб одночасно. Крім того, вивчаються питання горизонтальної/вертикальної взаємодії й керування ризиками. З метою закріплення знань, отриманих у ході теоретичних лекцій, передбачене проведення групових інтерактивних занять.
Contact us about Гасіння пожеж конструкцій:

Call us now for any assistance
This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy. ×